TBMM Genel Kurulu’nda 19 Nisan 2018 günü görüşülerek kabul edilen yasaya gore, ülkemizdeki tüm ormanların, tarım arazilerinin ve suların ranta ve talana açılması sağlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, orman kooperatiflerinin ve orman köylülerinin kazanılmış haklarını gasp ediyor; küçük üreticilerin elindeki toprakların ‘arazi toplulaştırma’ adı altında şirketlerin eline geçmesini kolaylaştırıyor.

Ayrıca su kaynaklarının özel sektöre tahsis edileceği yeni bir sisteme geçiliyor.

Ormanlar, şirketler eliyle yok edilecek

Orman Genel Müdürlüğü, devlet ormanlarında arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına, bu alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu, korunması için gerekli tesislere, odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, balık üretmek üzere tesis kurulmasına, göl, baraj, deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yer altında depolama alanı kurulmasına bedeli karşılığı, 29 yıla kadar izin verebilecek.

‘Toplulaştırma’ adı altında tarımsal arazilere müdahale

Yasanın 8’inci maddesinde “Sahiplerinin rızası aranmaksızın zorunlu arazi toplulaştırma yapılabileceği, asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazilerin toplulaştırabileceği veya kamulaştırabileceği; böylelikle asgari büyüklükte yeni tarımsal araziler oluşturulabileceği” belirtiliyor. Böylelikle AKP’nin küçük aile tarımını değil, şirketlere dayalı bir tarımsal yapıyı hedeflediği ortaya çıkmaktadır.

Sulama suyuna bedel geliyor

Yasanın 6’ıncı maddesi ile “Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilere devredilen sulama tesislerinde, kullanıcıların ödeyeceği ücretlerin devir sözleşmesi ile belirleneceği” yer alıyor. Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba da “Her tarlanın başına saat getirileceğini, evlerdeki gibi parasını ödemeyenin de suyunun kesileceğini” söylemişti.

Bu madde ile su kaynaklarını eline geçiren özel şirketlere hiç bir sınırlama olmaksızın ücret belirleme ve bu ücreti istediği zaman tahsil etme yetkisi verilmiş oluyor.

Sulama tesisleri şirketlere devredilebilecek

Yasanın 8’inci maddesinde “Sulama tesisleri, DSİ tarafından hizmet alımı suretiyle veya işletme hakkı devri yoluyla özel hukuk tüzel kişilerine işlettirilebilir” diyor. Bu uygulama ile sulu tarım yapılamaz hale gelecek, tarım tekelleşerek istihdam azalacak.

Seçimle gelen sulama birliklerinin yönetim organları feshedilecek

Yasanın 53’üncü maddesine göre sulama birlikleri organları hiç bir işleme gerek kalmaksızın feshedilmiş oluyor. Birlik başkanlığı DSİ tarafından atanacak bir kamu görevlisine devrediliyor.

Orman köylüsü ormandan mahrum bırakılıyor

AKP iktidara gelinceye kadar orman emvali devlet eliyle üretiliyordu. Satın alınan tarla ya da arazide dikili bir orman emvali, yani örneğin bir çam ağacı mevcut ise, izinsiz ve spontane bir şekilde kesimi mümkün olmuyordu. Ağacın ya da ağaçların izinsiz kesimi tespit edildiği taktirde, arsa sahibi cezai işleme tabi tutuluyordu. Daha basit anlatımla, orman emvali devlet korumasındaydı. Kesme ve taşıma belgesi almak için ilgili Orman Müdürlüğü’nün ve Kadastro Müdürlüğü’nün izni gerekiyordu. Tüm bu sıkı yönetmelikler ve yaptırımlar, ülkemizdeki yeşil alanları korumak ve gereksiz ağaç kesimini engellemek amacıyla uygulanmaktaydı.

Yasanın 13. Maddesi, AKP, orman köylüsüne önemli bir gelirin sağlandığı orman emvalinin yüzde 25’ine daha ucuz bir maliyetle sahip olma hakkını ortadan kaldırıyor. Böylece, orman emvali üretim çalışmalarından küçük şirketler yararlanacak. Ayrıca, dikili satış uygulamasında çalışanların hiç bir yaşam güvencesi olmadığı gibi sosyal güvenlik hakları da olmayacak.

Ormanı imha etme maddesi

Yasanın 19’uncu maddesi ile bilim ve fen bakımından orman olarak tutulmasında yarar görülmeyen ve tarım arazisine dönüştürülemeyen yerler ile üzerinde yerleşim yeri bulunan veya yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak. Bu madde ile orman talanına yeni bir kolaylık sağlanacak.

Fotoğraflar: Nedim ERİNÇ arşivi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here