Ayvalık Türközü Mahallesi Zeytin Islah Arazisinde Jeotermal Sondaj Yapılır Mı ?

Konumuz; Reşit Yılmaz tarafından Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Türközü mevkii, 121 ada, 67 parselde ARA.10.00.2016.JEO.3 numaralı jeotermal arama ruhsatında gerçekleştirilmesi planlanan “Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti” projesine ilişkindir. Bu kapsamda yapılacak olan her bir sondaj kuyusunun derinliği 900 m. olarak belirtilmiştir.

 

121 Ada,66,67,68 parseller zeytin arazisidir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, zeytinlik saha tanımını değiştirerek zeytin alanlarının enerji, maden arama ve diğer yatırımlara açılmasına izin veren yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.  Kurul, oy çokluğu ile Danıştay Sekizinci Dairesi’nce verilen 24 Ekim 2013 tarihli yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararı kaldırdı .Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesindeki zeytinlik saha tanımının ve 23. Maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, oy çokluğu ile yönetmeliğin yürütmesini durdurdu. Kararda zeytinlik saha tanımı ile bir alanın zeytinlik saha olarak belirlenebilmesi için asgari 25 dekarlık büyüklüğe sahip olma şartının 3573 Sayılı Zeytincilik Kanunu’nun lafzına ve ruhuna aykırı olduğuna karar verdi. Kurul, aynı yönetmeliğin 23. maddesinde yer alan alternatif alan bulunmaması ve ÇED Raporu’na uygun olması koşuluyla, zeytinlik sahalarda, jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımlarının yürütülmesi, enerji üretim tesislerinin kurulabilmesi, madencilik, petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetinin mümkün hale gelmesinin de kanunun, koruyucu hükümlerine aykırı olduğuna hükmetti.

Kurul kararında, Zeytincilik Kanunu’na göre zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin gelişmesine mani olacak tesis yapılamayacağı hükmünün bulunduğu belirtildi

ÇED dosyasında faaliyet kapsamında aşağıda belirtilen önlemler alınacağı belirtilmişse de ;

1)Toprağın sıyrıldığı bölgede  zeytin ağaçlarının kuruyacağı tartışmasız bilimsel gerçektir.

2)Sondaj çamuru hangi koşullarda nerede depolanacaktır? Çevreye vereceği zarar nasıl önlenecektir?

3)Jeotermalden enerji üretimi esnasında açığa çıkan buhar ve akışkanların çevrede yaşayan insan, hayvan ve bitkiler üzerinde zararları tartışmasızdır. JES’lerden enerji üretimi planlamasında doğa, insan, tarım, çevre ve ekolojik dengeyi dikkate alınmış mıdır ?

Bu sorularımıza cevap maalesef bulunamamıştır.

Bölgedeki tek geçim kaynağımız yadigar zeytin ağaçlarının, jeotermal enerji santrali ile yok olmasını istemiyoruz.

Zeytin yasasının 20. maddesine göre ÇED almaları ve bunun için de halkın olurunu almaları gerekiyor. Buradan ÇED çıkmaz. Tarım arazilerine zarar vermeyeceklerine dair rapor almaları da gerekiyor ki onu da alamazlar. Zeytin burada yaşam biçimi. Zeytinliklerin yok olacağını bilmek, zeytine gitmemek korkunç bir şey Türközü mahallesi için. Temiz enerji olabilir ama bize zararlı…

 HAVAYA KARIŞAN KİMYASALLARI SOLUMAK İSTEMİYORUZ

“Temiz havası olan ” Türközü mahallesindeki sondajın zeytinliklere vereceği zararın yanı sıra havayı da kirletecektir.”Bilahare  bu sondaj bitecek. Ondan sonra buraya çakılan borular daha önce örneğini diğer köy/mahalle’inde görüldüğü gibi her hafta kimyasallarla temizlenme ihtiyacı hissedecek. Bu boruların temizlenmesi esnasında her türlü kimyasal kullanılması ihtimal dahilindedir.ması ihtimal dahilindedir.

Bütün o kimyasallar 12 ay boyunca köyümüze/mahallemize, evimize gidecek. Bizler de o kimyasalların karıştığı havayı solumak zorunda kalacağız. 20-30 sene sonra çocuklarımız akciğer kanseri mi olacak, yoksa başka hastalıklara mı yakalanacaklar bilemiyoruz. Ama ben kendi adıma zeytinlikleri korumanın yanında insan sağlığını da korumak acısından bu sondajın yapılmasını istemiyorum.

                         

                       

Bütün bunların yanısıra; zeytinliğin 1.5 km yakınında,katı atık aktarma istasyonu da içine alan jeotermal ruhsat bulunmaktadır. Sicil no: 888804726 Erişim no: 33320574.944.26 hektar olup ruhsatın bitim tarihi 30.07.2018 olduğu halde iptal konumunda gözükmektedir.

MURATELİ MAHALLESİNE “KATI ATIK AKTARMA İSTASYONU”  

Ayrıca Murateli mah.sinde 115/89 no.lu parselde “Katı Atık Aktarma İstasyonu“ yapılması planlanıyor. Görüldüğü üzere,jeotermal ruhsat içinde katı atık aktarma istasyonu var. Yeraltı suları kirlenmeyecek mi? Kim buna garanti verebilir? Üstelik Türközü mahallesinde jeotermal sondaj yapılacak, ruhsat alınmış. Ayrıca görünen başka jeotermal arama ruhsatları da mevcut. Bu konunun da ayrıca araştırılması gerektiğine inanıyorum.

Bölge halkının en önemli geçim kaynakları yadigâr zeytin ağaçlarının jeotermal enerji santrali ile yok olmasını istemiyoruz. Biz çevre hakkı savunucuları temiz enerjiye karşı değiliz. Karşı olduğumuz gözümüz gibi baktığımız ormanlara zarar verecek şekilde ve yüzyıllık ağaçlarımız kesilerek, plansız ve çevresel zarar düşünülmeden bu işleyişin sürdürülüyor olması.

 

BÜLENT ÖZGEN

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here